Khách sạn Eden Plaza Danang

Khách sạn Eden Plaza Danang

Địa chỉ:05-07 Duy Tân, Hải Châu

Giá:800.000 VNĐ

Hình ảnh khách sạn:

Khách sạn khác